SHŠ Buhurt

Křenovice u Slavkova

 

Historie skupiny

Skupina historického šermu
Křenovice u Slavkova

Skupina vznikla začátkem roku 1990.
Dnes, v době dvacátého třetího výročí působení, má za sebou přes 2500 vystoupení, nejen u nás, ale i v zahraničí (Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko, Itálie, Francie, Belgie, ostrov Korsika a Malta).

Skupina spolupracovala s filmem a TV při natáčení řady pohádek a historických filmů, např. na anglickém historickém filmu Dobrý král a Červený bedrník, italské pohádce Dračí prsten, soutěžním pořadu O poklad Anežky České, pohádkách O třech rytířích, krásné panně a lněné kytli a Legendě o perlové panně, dále pak na rakouském filmu Let orla, anglickém seriálu Červený bedrník a francouzském historickém velkofilmu Johanka z Arku. Podíleli jsme se i na historických dokumentech o Marii Antoinettě, oblehání Vídně Turky a dobývání Bastily.

Členská základna čítá v současné době 20 osob
a je dělena dle zaměření na sekce tří období:

Středověk (13.-15. stol.)
Třicetiletá válka (17. stol.)
Napoleonské války (19. stol.)


 

Hlavním cílem SHŠ Buhurt je zachovat co největší historickou autenticitu a věrohodnost výzbroje a zároveň zpřístupnit ve svých vystoupeních divákům co nejkvalitnější zážitek po stránce šermířské i divadelní. Na pozvání rádi přijedeme a Vy se přesvědčíte...